Ekonomi Finans

Resmi Gazete’de bugün (26.03.2022)

Resmi Gazete'de bugün (26.03.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Birtakım Bireylerin Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına Ait Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5357)

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Toplumsal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİMLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2022/10)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2022/11)

ŞURA KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Şurasının 24/03/2022 Tarihli ve 10876, 10878, 10879, 10880, 10881 Sayılı Kararları

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

8S2Q3P8S2Y2R1

 

 

Kaynak: Bloomberg HT https://www.bloomberght.com/resmi-gazete-de-bugun-26032022-2302549

Bir cevap yazın