İncivin Faydalı Linkler

Bilgi Bankası

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

Başbakanlık

Adalet Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Hazine Müsteşarlığı

Yargıtay

Sayıştay

Danıştay

Radyo Televizyon Üst Kurulu

Merkez Bankası

Rekabet Kurumu

Sermaye Piyasası Kurulu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Devlet İstatistik Enstitüsü

Emniyet Genel Müdürlüğü

Merkezi Finans ve İhale Birimi

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

YÖK Başkanlığı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

TAPDK

Türk Akreditasyon Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

Devlet Personel Başkanlığı

İnsan Hakları Başkanlığı

Türkiye Atom Enerji Kurumu

TÜBİTAK

Şeker Kurumu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı

GAP İdaresi Başkanlığı

Özürlüler İdaresi Başkanlığı

KOSGEB

TİKA

Türk Standartları Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü

Sosyal Güvenlik Kurumu

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü

Türkiye İş Kurumu

Özel Çevre Koruma Kurumu

İller Bankası Genel Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Eximbank Genel Müdürlüğü

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

TRT Genel Müdürlüğü

Dünyada Sektörel Kuruluşlar

Avrupa Konfeksiyon ve Tekstil Konfederasyonu EURATEX
Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu IAF

Bilgi Ve İstatistik

Türkiye İstatistik Kurumu

ITC İstatistik Sitesi

AB İstatistik Sitesi

ABD İstatistik Sitesi

ABD GTİP Bilgi Sitesi

AB Pazara Giriş Sitesi

Resmi Gazete

Türkiye Resmi Gazete

AB Resmi Gazetesi

ABD Resmi Gazetesi  

Yurtiçi iş fırsatları:

LinkedIn

yetenekkapisi.org

Kariyer.net

Yenibiriş

SecretCV

Isteyasam

Careerjet

AB İlan

Indeed

Youthall

Uluslararası iş ilanları:

Monster

Intern Abroad

indeed

Target Jobs

Prospects

Gulf Talent

Dice

Careerbuilder

Internship International

Jobted

 

Kütüphane:

Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi

ULAKBİM

Milli Kütüphane

Toplu Katakog

Atatürk Araştırma Merkezi

Devlet Arşivleri

C. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

IRCICA (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi)

İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi)

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi

Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi

Mimar Sinan Üniversitesi Kütüphanesi

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi