Ekonomi Finans

Eşler en çok harcamalar nedeniyle tartıştı

TÜİK, Türkiye Aile Yapısı Araştırması, 2021 verilerini yayımladı. Araştırmaya göre, eşi ile sorun yaşadığını belirten evli bireylerin sorun yaşadıkları seçilmiş konular incelendiğinde, bireylerin yüzde 5,6’sı harcamalar, yüzde 5,5’i ailece birlikte vakit geçirmeme, yüzde 4,9’u gelirinin yeterli olmaması, yüzde 3,7’si ev ile ilgili sorumluluklar ve yüzde 3,6’sı sigara alışkanlığı ile ilgili konularda sıklıkla veya her zaman sorun yaşadı.

Evlilik yaşı konusunda kadınlar ilk evlilik yaşını yüzde 47 oranında 25-29 olarak görürken erkeklerin yüzde 37 ile ağırlıklı olarak 20-24 yaş olarak tanımladığı görüldü.

En az bir kez boşanmış bireylerin boşanma nedenleri incelendiğinde, yüzde 32,2 ile sorumsuz ve ilgisiz davranma ilk sırada yer aldı. Bu boşanma nedenini yüzde 14,1 ile aldatma, yüzde 9,8 ile evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama ve yüzde 8,1 ile dayak/kötü muamele izledi.

Ev işi kadına yüklendi

Hanedeki ev işlerinin genellikle kim tarafından yapıldığı incelendiğinde; evin badana/boyası hariç tüm işlerin genellikle bir hanehalkı ferdi tarafından üstlenildiği görüldü. Hanehalkı ferdi tarafından en fazla üstlenilen işler sırasıyla, yüzde 97,5 ile sofranın kurulup kaldırılması, yüzdi 97,4 ile bulaşık yıkama (makineyle bile olsa) ve yüzde 97,0 ile akşamları çay servisi yapma oldu.

Hanehalkı ferdi tarafından yapılan ev işleri cinsiyete göre incelendiğinde, ev işlerini genellikle kadınların üstlendiği görüldü. Kadınlar en fazla yüzde 94,4 ile çocuk bakımı, yüzde 85,6 ile makineyle bile olsa çamaşır ve bulaşık yıkama, yüzde 85,4 ile yemek yapma ve evin günlük toplanması ve temizlenmesi işlerini üstlendi.

Yaşlılara çocukları baksın

Çocuk ile ilgili bireylerin algıları incelendiğinde, bireylerin yüzde 83,1’i çocukların anne ve babasına yaşlılıklarında bakması gerektiğini düşündü.

Araştırmadan çıkan sonuçlar özetle şöyle;

– Evlenirken evlilik sözleşmesi yapanların oranı yüzde 1,4 oldu.

– En önemli evlenmemeyi düşünme nedeni eğitime devam etmek.

– İlk evliliklerin yüzde 36,9’u 20-24 yaş aralığında gerçekleşti.

– Kadınlar için uygun görülen ilk evlenme yaşı yüzde 47,8 ile 25-29 olarak belirtildi.

– Eğitimine devam etmek istemesine karşın yarıda bırakan kadınların oranı yü zde 10.6 oldu.

– Kadınların çalışması ve sosyal hayata katkıda bulunması yüzde 82,6’lık bir oranla değerli bulundu.

– 65 yaş üstü bireyler yüzde 31’e yakın bir kesimi evde bakımı hizmeti almak istediğini, yüzde 27’si çocuklarının yanında kalmayı, yüzde 15’i de huzurevine gitmeyi istediğini belirtti.

9C7X5Q8E5L5K2

 

 

Kaynak: Bloomberg HT https://www.bloomberght.com/esler-en-cok-harcamalar-nedeniyle-tartisti-2302997

Bir cevap yazın