Ekonomi Finans

Resmi Gazete’de bugün (25.03.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Türkiye Uzay Ajansı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik (SHY-16.4)

–– Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Periyodik Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİMLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2022/2)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Bildiri (Tebliğ No: 2014/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2022/3)

–– Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Kontrolüne Ait Rapor Hakkında Bildirim

YARGI KISMI

2D8U5N4X7X1A1

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/11/2021 Tarihli ve E: 2021/104, K: 2021/87 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

 

 

 

Kaynak: Bloomberg HT https://www.bloomberght.com/resmi-gazete-de-bugun-25032022-2302472

Bir cevap yazın