Güncel Yazılar

Sağlıkta şiddete net tutum! Bakan Koca: Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gereken adımları atacağız

Sağlıkta şiddete net tutum! Bakan Koca: Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gereken adımları atacağız

Bakan Koca’nın açıklamaları şöyle;  Bugünlerde, toplum olarak hassasiyetlerimizi harekete geçiren birtakım olaylardan hareketle, etraflı bir kıymetlendirme yapmak istediğimi sözlerimin başında belirtmeliyim.

Değerli vatandaşlarım,

Devlet, toplumun ortak şuuru, cisimleşmiş iradesidir. Birlik ve bütünlüğün hem sonucu, hem teminatıdır. Devlet vatandaşının muhtaçlığını anlamak ve gerektiğinde ona deva elini uzatmakla kendini mesul tutmuştur. Okulu ve hastanesi, güvenlik gücü ve yargısı, idari kurumu, adaleti ve merhametiyle ebediyen bizim yanımızdadır. Devlet, zayıfa karşı şefkat, huzuru bozana karşı hizaya getirici güçtür.

Sn. Cumhurbaşkanımızın sık başvurduğu sözlerle, bu devlet kerim devlettir. Hz. Ömer, nasıl ta Dicle ırmağı kenarında kurdun kapacağı koyundan bile kendini adeta sorumlu tutma ahlakına sahip idiyse, bizim kerim devletimiz de insanına bedel verme ve hizmetinde olma prensibine sahiptir.

Devlet, işlerini, halkına hizmet için tahsis ettiği yetişmiş insanıyla yürütür. Bu hizmetlerde vakit zaman problemler yaşanabilir. Devlet harikası hedeflese de, işleyiş bazen bununla çelişebilir.

Örneğin, pandemi boyunca ertelenen sıhhat hizmetleri muhtaçlığı, hastanelerimizde giderek ağırlaşan bir yoğunluğa yol açtı. Salgında insanüstü bir kapasiteyle hizmet veren sıhhat çalışanları zorlanmaya başladı. Balkonlara çıkarak alkışladığımız insanların artık tıpkı performansı aralıksız sürdürebileceğini düşünmemiz ise bence pek isabetli değil. Geçiş sürecindeyiz.

Pandemi nedeni ile bütün dünyada zorlaşan hayat kaidelerinden sıhhat çalışanlarımızın da ziyadesiyle etkilendiğini, ön görülen iyileştirmelerinse şimdi hayata geçmediğini bilmeliyiz.

Şu içinde bulunduğumuz periyotta, sıhhat çalışanı ve hasta ortasında karşılıklı anlayışın, tevazuun, hürmetin adeta düzgünleştirici bir güç olduğunu hiç unutmamalıyız. Sıhhat hizmeti alırken anlayışlı, yeri geldiğinde sabırlı olmalıyız. Meselelerle şahsî olarak uğraş etmek yerine, devletin getireceği tahlile güvenmeliyiz. Hastaneler, bu kerim devletin göz bebeği kurumlardır. Bireylerin yanlışları varsa o yanlışlarla ne bu kurumları ne de bir meslek kümesini etiketlemekten kaçınmalıyız.

Sıhhati saadeti olan değerli vatandaşlarım; Ve çalışma huzuru için emek verdiğimiz sıhhat çalışanları,

Biliyoruz ki; şiddet olayları, hasta-hekim insicamını giderek daha fazla etkilemeye başladı. Şunu çabucak söylemek, artan şiddet olaylarından hareketle bu saygın toplumun tamamını yargılamaya kalkanları baştan uyarmak isterim.

Pandeminin inişe geçmesiyle birlikte, pek çok ülkede, sıhhat çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında artış rapor edilmektedir. Ülkemizde günbegün artış gösteren olaylara, genel olarak, suça eğilimli yahut daha evvel cürüm işlemiş, birtakım örneklerde husus bağımlılığı olan, kendini kuralların ve kamu otoritesinin üzerinde gören bir kişilik yapısına sahip olduğu anlaşılan, ayrıyeten gerilim anında davranış denetimini kaybetmeye meyyal şahıslar yol açıyor.

Tabibine, hemşiresine fiziki şiddet uygulayan şahısların birçoğunun, aile içi bireyler başta olmak üzere diğer şiddet hadiselerinin bulunması tesadüf değildir. Şiddet olaylarında önemli bir kısmı de kelamlı şiddet oluşturmaktadır. Bu kümedeki şiddetin kaynağı ise, bizce, hasta yahut hasta yakını ile sıhhat çalışanı ortasındaki yanlış beklentiden kaynaklanan tansiyondur. Beklentilerin makul hale getirilmesi ve tansiyonun yönetilmesiyle bu kategorideki sorunu, sıhhat çalışanları için atılacak adımların oluşturacağı tabanla aşacağımıza inanıyorum.

Bu devlet bir hukuk devletidir. Sıhhatte şiddet olayları da dâhil hukuka akseden hiçbir sıkıntıda bir taraf peşinen hatalı, öteki taraf peşinen saf ve mağdur değildir. Teşhis doktorun ise karar de yargıcındır. Bu sebeple, özellikle tabip arkadaşlarımızdan, tüm topluluğumuzdan rica ediyorum. Adalete inancın. Yapılacak yeni yasal düzenlemeler, sizleri şimdiden müsterih etsin. Şiddet hatalarını gündemde tutma, suçluları teşhir etme eforunun olumsuz sonuçları da olduğunu, hatta mesnetsiz aykırılıklar doğurabildiğini unutmayın. Hatalara karşı kâfi yaptırım olmadığı biçimindeki gündem, sıkıntılı birtakım kişilik yapılarında suça yönelime yol açmaktadır. Devlet erkinin, gerçeğe muhalif biçimde duyarsız gösterilmesi bumerang üzere bize geri dönmektedir. Bu ziyanlı tavırdan vazgeçelim!

Hasta ile tabip ortasındaki o birden fazla defa mühleti kısa bağ, özünde ender bir bağdır. Bir taraf anlaşılma muhtaçlığı içinde öbür taraf anlamakla vazifelidir. Bu, hürmete dayalı, makus davranışı kabul etmeyecek, doktorun profesyonelliğine dayalı bir münasebettir. Şiddetin gölgesinin bile bu ilgiye düşmesine müsaade vermeyeceğiz. Toplum bizimledir. Lakin şu nokta da değerli: Sıhhat profesyonellerinin anlaşılmaya gereksinimi olduğu üzere, bizlere gelen hastaların da anlaşılmaya muhtaçlığı vardır.

Bedelli sıhhat çalışanları,

Bir hafta evvel, 14 Mart Tıp Bayramı kutlamalarında Sn. Cumhurbaşkanımız 5 büyük müjde verdi. Bunlardan birinci üçü, uğruna her türlü çabayı göstermeye hazır olduğumuz gelişmelerin vaadiydi. Kelam icraatın adımıydı ve ardından harekete geçildi.

Sıhhatte şiddet hatalarının önlenmesi, Malpraktis davalarındaki yanılgı ve haksızlıkların sona erdirilmesi için kimi kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören Kanun Teklifi, Meclisimize sunulup, Adalet Komitesine sevk edildi. 

Bu kanun teklifi, taammüden yaralamada tutuklu yargılanma sonucunu doğuracak. Yeniden bu kanun teklifi, sıhhat hizmetini engelleme hatasını şiddet olayında cezayı artırıcı bir cürüm haline getirecek.

Malpraktis kaynaklı dava açılabilmesi, kurulacak Mesleksel Sorumluluk Şurasının onayı kuralına bağlanacak. Teklifin temelini oluşturan kararlar, tarihi bir sonuç doğuruyor: Kasıt olmadığı sürece doktordan tazminat yükü kalkacak. Vatandaşın mağduriyeti varsa bunu devlet karşılayacak.

Topluluğumuz, bu gelişmelerden duyulacak heyecanı maalesef göstermedi. Neden?

Maalesef daha evvel de örneğini yaşadığımız olaylar yaşandı. Sıkıntıların tahlili etrafında buluşmak yerine, sıkıntıların şimdiki örnekleri etrafında toplanıldı. Seyri hukuka bırakılması gereken bir olay, neredeyse bir taraflaşmaya, ayrışmaya yol açtı.

Bize gelecek ve huzur vaat eden gerçek gündemden kopmak yanılgıdır. Öte yandan, hata ve ceza şahsidir. Bir kişinin yanlışı, ne bir kurumun ne de bir meslek kümesinin kusurudur.

Yeterliler toplumun büyük çoğunluğunu oluşturur. İnsan özünde uygundur, güzel davranış yeterliliği daha da geliştirir.

Aziz vatandaşlarım,

Biz toplum olarak, salgının dehşet saçtığı günlerde sıhhat çalışanlarına Sıhhat Ordusu ismini verdik. Hiçbirimiz, artık bunun göz gerisi edilmesine müsaade veremeyiz. Bize yakışan bu yanlışsız tarife halel getirmeyelim. Biri milletini düşmana, biri milletini hastalıklara karşı koruyan iki ordumuz var. Ordu-millet olan bu toplum, bu iki orduyu ayıramaz.

Sözlerimi üç vurguyla bitirmek istiyorum:
-Hasta haklarının korunmasında hassasız.
-Hasta-sağlık çalışanı ortasındaki bağlantıyı daha olgun hale getireceğiz.
-Sağlıkta her türlü şiddet olayına, sıhhat çalışanlarının açılan davalarda haksız bedeller ödemesine karşı Sn. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gereken adımları atacağız.

Halkımızın ve sıhhat çalışanlarının bilmesini isterim: Cumhurbaşkanımızın hasta haklarına ve çalışanlarının hukukuna verdiği ehemmiyet, en büyük gücümüzdür.

Halkımıza, sıhhat çalışanlarımıza sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum.

 

Kaynak: Milliyet http://www.milliyet.com.tr/gundem/saglikta-siddete-net-tavir-bakan-koca-cumhurbaskanimizin-onculugunde-gereken-adimlari-atacagiz-6723559

Bir cevap yazın