Ekonomi Finans

Şirketlere teknik iflastan kurtulma avantajı

Şirketlere teknik iflastan kurtulma kolaylığı için adım atıldı.

Meclis’teki yeni düzenlemeyle kur artışından sonra sermayesinin büyük bölümünü kaybeden şirketleri teknik iflastan kurtarmak için sermaye tamamlama fonu konması halinde bunun kazanca sayılmaması ve vergi alınmaması teklif ediliyor. Kur artışı nedeniyle özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin olumsuz etkilendiği belirtilmiş.

Torba teklifle Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, Türk Ticaret Kanunu’na göre şirket sermayelerinin 3’te 2’sini kaybeden “teknik iflas” durumundaki şirketlerin ortaklarınca şirkete aktarılan ‘sermaye tamamlama fonları’ kurum kazancına eklenmeyecek.

Teklifin 23 maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 6’ncı maddesine “Türk Ticaret Kanununun 376’ncı maddesi uyarınca sermayenin tamamlanmasına karar verilen şirketin ortakları tarafından zarar sebebiyle karşılıksız k alan kısmı kapatacak miktarda aktarılan tutarlar kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaz” ibaresi ekleniyor.

Düzenleme madde gerekçesinde şu şekilde açıklanıyor: “Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, son yıllık bilançolarında sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının 3’te ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılan şirketlerin kendiliğinden sona ermiş sayılmaması için, genel kurulca sermayenin 3’te biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar verilmektedir. Bu amaçla ortaklar tarafından sermaye tamamlama fonu olarak aktarılan tutarlar söz konusu kanun çerçevesinde sermaye konulması veya borç verilmesi niteliğinde kabul edilmemekte ve karşılıksız bir ödeme niteliğine haiz olduğu belirtilmektedir. Bu düzenleme ile sermayenin tamamlanmasına karar verilmesi halinde ortaklarca şirketlere bu kapsamda aktarılan tutarların kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaması sağlanmaktadır.”

 

 

4P9R1D6Y7W9O8

Kaynak: Bloomberg HT https://www.bloomberght.com/sirketlere-teknik-iflastan-kurtulma-avantaji-2303218

Bir cevap yazın