Sağlıklı Yaşam

Emdr nedir?

Emdr nedir?

EMDR ilaç ve hipnoz kullanmadan yapılan bir psikoterapi uygulamasıdır. Terapist, danışanın gözlerini sağa sola ve hareket ettirerek danışanın beyninin her iki yarım küresini yavaşça uyarır. Terapist danışanın gözlerini sağa sola hareket ettirerek danışanın beyninin her iki yarım küresini yavaşça uyarır ve bu formda danışanın kendisini rahatsız eden bellek ve hislere ağırlaşmasını sağlar. Buna alternatif olarak, dikkatin bir istikametten başka bir istikamete aktarılmasını sağlayan çeşitli aletler de bulunmaktadır. EMDR’ye nazaran rahatsızlıkların, olumsuz his, niyet, davranış ve kişilik özelliklerinin gerisinde ahenk bozucu, fonksiyon bozucu, işlenmeden ve izole bir halde depolanmış bu cins anılar yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları Örneğin: (Ben aptalım), olumsuz duygusal yansıları (başaramamaktan korkma) ve olumsuz somatik yansıları (sınavdan evvelki gece karın ağrısı) sorunun kendisi değil, semptomları, bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve hislere yol açan işlenmemiş anılar şimdiki vakitteki olaylar tarafından tetiklenmektedir.

EMDR Terapisi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz üzere kıymetli travmaların yanı sıra başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve tesiri travmatik olan her tıp yaşantı, günlük hayatta aile, okul, iş etrafında yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar ortasında yer alabilirler.

EMDR bu cins izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin vaktinde yapamadığı süreci yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile başka anı ağları ortasında bağlantı kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir halde depolanması mümkün olur. Danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.

EMDR terapisi ile yalnızca semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı müspet inançlar ve olumlu hisler kişinin kendisine, alakalarına, dünyaya bakış açısının kazandırdığı olumlu inançlar ve olumlu hisler kişinin kendisine, alakalarına, dünyaya bakışını da olumlu istikamette değiştirip ferdî gelişim sağlar.

6A9T4C2N4K9W8

EMDR Ne Kadar Sürer?

EMDR terapi literatüründe “kısa vadeli terapiler” kümesinde yer alır. Öncelikle EMDR terapisi yapanın, terapist-danışan münasebetini çok düzgün sağlamış olması gereklidir. EMDR terapisinin ne kadar süreceğini hastanın ruhsal durumu, eşlik eden öbür psikiyatrik hastalığın varlığı, yaşadığı travmanın karmaşıklığı ve hastanın psikososyal dayanak sistemleri belirler. Bu terapide meseleler bazen bir seansta çözülebilmesine karşın önerilen 3 seansta his ve niyetlerin işlenmesidir. Bazen karmaşık travmalarda 8-10 seans boyunca devam edebilir.

 

 

 

Kaynak: Tabip Sitesi https://www.doktorsitesi.com/blog/makale/emdr-nedir-2

Bir cevap yazın